Ordu Tabipler Odası - Haberler

TTB üyelik işlemleri yönergesi yürürlüğe girdi

Tabip odalarımız tarafından, üyelik ve kayıt işlemlerinde yaşanan bazı sorunlar bildirilerek konuya ilişkin çeşitli sorular yöneltilmektedir.

Üyelik işlemlerinin mevzuata uygun yapılması ve tabip odalarımız arasında uygulama birliği sağlanabilmesi amacıyla Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır. Bu Yönerge, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan 22 Kasım 2019 tarihli karar ile  yürürlüğe girmiştir.

Üyelik işlemlerinin ekte yer alan Yönergeye uygun şekilde yürütülmesinde titizlik gösterileceğine duyduğumuz inançla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.yönerge için gidiniz

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=29a7518c-1127-11ea-934f-8246d66163caBu haber 29.11.2019 tarihinde eklenmiştir. Toplam kere okunmuştur